نگاهی به زندگی کودکان کار بلوچستان

✍️ بشار زین الدینی 

 همه ما روزانه شاهد زندگی کودکانی هستیم که بخاطر مشکلات مالی، با فقر دست و پنجه نرم میکنند و هیچگونه رسیدگی به وضعیت این کودکان نمیشود. 

هنگامی که سخن از عدم رسیدگی میشود، اذهان به طرف کسانی که در مجلس و دولت ایران صاحب کرسی هستند، می‌رود. وظایف این کرسی داران رسیدگی به وضعیت جامعه میباشد و همین افراد قبل از رسیدن به قدرت، با شعار و گفتار درمانی، خواهان رسیدگی سریع  به وضعیت اقتصادی جامعه هستند. 

اما بعد از رسیدن به قدرت از کوچکترین وظایف خود سر باز زده و به امور رسیدگی نمیکنند. به طور مثال همین افراد که اکنون در دوره یازدهم مجلس صاحب کرسی تصاحب کرده اند تاکنون هیچگونه سخنی در رابطه با کودکان کار نگفته اند و حتی پیشنهادی در جهت بهتر شدن وضعیت این کودکان نداده اند.

اما اگر از این صندلی داران بگذریم به برخی از تریبون داران، که هیچگونه عملی در رابطه با این وضع نکرده اند، می رسیم. سوال مردم از این قشر چیست؟! 

چرا تاکنون سخنی در رابطه با این کودکان گفته نشده است، آیا ساخت خوابگاه و محل آرامش برای این کودکان کار واجب تری وجود دارد؟! 

این کودکان به دلیل فقر و به ناچار، برای زنده ماندن در سرمای طاقت فرسای این روز ها بساط های کوچک راه می اندازند تا شاید بتوانند لقمه نانی پیدا کنند اما این قربانیان کوچک در کنار این مسائل ها، بایستی از دست ماموران شهرداری هم فرار کنند، زیرا این ماموران شهرداری که از طرف بالادستی ها حمایت میشوند، کودکان را مورد ضرب و شتم قرار داده و بساط های این کودکان را با خود میبرند. 

حال یک نگاهی به سرمایه های بی شمار و چپاول شده بلوچستان بیاندازیم. یقینا می‌توان با این سرمایه ها فقر موجود در بلوچستان را ریشه کن کرد، اما متاسفانه حکومت مرکز گرا و ضد بلوچ، مخالف اینگونه  اقدامات است، زیرا این حکومت از همان اوایل قدرت خود بلوچستان را با یک دید غیرخودی می‌نگریست. 

در نتیجه رسیدن به حاکمیتی که در دستان ملت بلوچ باشد، تنها راه نجات است زیرا هیچ یک از حکومت های غیربومی دلسوز من و شمای بلوچ نبوده و نخواهد بود. 

این سرزمین، سرزمین مادریمان است که قرن ها، تاریخ غنی دارد، سرزمینی که قبل از صده اخیر هرگز به دست بیگانگان اداره نمیشد. 

 این ما مردم بلوچ هستیم که برای ایجاد یک بلوچستان، بار دیگر بایستی متحد شویم و حق حاکمیت ملی و حق تعیین سرنوشت آن را بدست بیاوریم. 

#گروه_خبری_تحلیلی_رسانک 

#بلوچستان_واحد #نه_به_جمهوری_اسلامی 

#ملت_بلوچ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*