عدم توانایی رژیم در گرفتن حق آبه شمال بلوچستان از افغانستان

رسانک/ در میان نبودن قدرت دیپلماسی در رژیم جمهوری اسلامی ایران، حق آبه شمال بلوچستان به پایین ترین حد در چند سال اخیر رسیده است.

کشور افغانستان نیز برخلافِ قوانين بین المللی اقدام به ساخت بند کمال خان بر روی آب ورودی به شمال بلوچستان منطقه سیستان کرده است.

این در حالی است که در سال های اخیر، فعالان بلوچستان بارها از رژیم جمهوری اسلامی ایران درخواست رسیدگی و مذاکره با افغانستان در رابطه با حق آبه کرده اند.

نرسیدن آب به شمال بلوچستان علاوه بر اینکه باعث خشک شدن کامل تالاب هامون می شود، باعث بوجود آمدن ریگزارها و حرکت شن ها خواهد شد و این امر در زندگی مردم و کشاورزان نیز تاثیر منفی می گذارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*