رونق ۹۵ درصدی ترانزیت کالا در بزرگترین بندر اقیانوسی بلوچستان

رسانک/ مدیرکل بنادر و دریانوردی  بلوچستان و سیستان از رشد ۹۵ درصدی تزانزیت کالا و ۷۱ درصدی واردات کالای اساسی در سال ۹۹ از طریق بندر چهبار به عنوان تنها بندر اقیانوسی خبر داد.

اداره کل بنادر و دریانوردی بلوچستان و سیستان، اظهار داشت: بندر چهبار به عنوان یکی از بنادر مهم به دلیل موقعیت استراتژیک و دستیابی به آب‌های آزاد بین المللی جایگاه ویژه ای در مبادلات ایران با سایر کشورهای منطقه دارد.

این در حالی است که بزرگترین حاشیه نشینی ایران نیز در حاشيه شهر چهبار شکل گرفته و ساکنان آن از کمترین امکانات نیز بی بهره هستند.

رژیم جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به سهم مردم بلوچ و بومی ها، با قدرت در حال استفاده از منابع و پتانسیل های بالقوه اقلیم بلوچستان میباشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*