از شما بیزاریم

رسانک/ حاکمیت رژیمی تمامیت خواه و مستبد در ایران در طول چهل و دو سال چیزی جز نابود کردن هر آنچه داشتیم، نبوده است.

این نابودگری و حذف ها در سرزمین های ملل تحت ستم در جغرافیای ایران بیش از پیش نمایان است. از بین بردن هویت ها، یکسان سازی ملی، فشارها، بازداشت ها، اعدام ها، تخریب محیط زیست، تحمیل فقر و محرومیت و…. همگی از آثار حاکمیت یک رژیم خودسر، دیکتاتور و مستبد همچون جمهوری اسلامی است.

در بلوچستان اما از همان ابتدای انقلاب ۵۷، ملت بلوچ این تغییرات را که به نحوی مجهول بود خوش یمن نمی دانست و در همان روزها معتقد بود که دیکتاتوری چه با نام سلطنت و چه با نام اسلام محکوم است.

اکنون پس از گذشت چهل و دو سال از تغییر رژیم در ایران نه تنها وضع بهتر نشده بلکه رژیم جمهوری اسلامی با ترور، اعدام و قتل عام فعالان بلوچستان، یک نوع دیکتاتوری ایدئولوژیک بوجود آورده که کوچکترین اعتراض ممکن است با حذف مواجه شود.

رژیم جمهوری اسلامی ایران اکنون در ضعیف ترین موقعیت سیاسی و اقتصادی قرار گرفته و این باعث شده تا نقطه پایان عمر خود را آغاز کند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*