مرگ جمعی مرجان‌ها در دریای بلوچستان

رسانک/ آبسنگ‌های مرجانی به‌ویژه شاخ گوزنی در دریای بلوچستان و خلیج چهبار که روزگاری وضعیت بهتری داشتند حدود ۹۰درصد دچار سفیدشدگی شده‌اند. 

داوود میرشکار، مدیرکل دفتر حفاظت از زیست بوم‌های دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست با اعلام این آمار گفت: افزایش دمای کره زمین، افزایش دمای خلیج‌ را به‌ دنبال دارد. این مسئله سبب سفیدشدگی آبسنگ‌های مرجانی شده و حتی حدود ۹۰درصد آبسنگ‌های مرجانی به‌ویژه شاخ گوزنی دریای بلوچستان و خلیج چهبار که وضعیت بهتری داشتند، نیز دچار سفیدشدگی شدند.

مرجان‌ها به‌ دلیل نقشی که برای زادآوری و محل زیست آبزیان ایفا می‌کنند، به‌ عنوان یک اکوسیستم زنده حائز اهمیت بسیار هستند.

اگرچه گرمایش جهانی اصلی‌ترین عامل نابودی مرجان‌ها است ولی واکنش مرجان‌ها به آلودگی‌های صنعتی و شهری، فعالیت‌های اکتشافی صنعت نفت، روش صید ترال، اسیدیته شدن دریا و کدورت آب نیز مرگ است. تغییر در هر کدام از این مولفه‌ها می‌تواند حیات را به زیستگاه‌های آبی برگرداند. 

گفتنی است که کاهش گازهای گلخانه‌ای تعهد کشورها در کنوانسیون پاریس است اما می‌توان اثرات مخرب توسعه، آلودگی‌ها و صیادی غیر اصولی را کم کرد. اقدام در این جهت، بیشتر نیازمند تدابیر مدیریتی سازمان‌هایی مثل شیلات و محیط زیست با مشارکت مردم است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*