مردمانی با تحمیل محرومیت در چهل و سومین سالگرد انقلاب ۵۷

رسانک/ در چهل و سومین سالگرد انقلاب ۵۷ بسیاری از مردم در مناطق مختلف اقلیم بلوچستان همچنان از آب ٱشامیدنی سالم بی بهره هستند. 

از جمله این مناطق منطقه رمشک است که دارای بیش از چهل روستا است ولی هفتاد درصد این روستاها از منبع آب آشامیدنی سالم محروم هستند بطوریکه فقط مرکز شهر رمشک با تعدادی کمی از روستاهای نزدیکش از منبع آب سالم برخوردارند.

یکی از این روستاهای محروم و دور افتاده، روستای درزه می باشد که در سمت غرب شهر رمشک قرار داشته و با وجود اینکه بیست سال از طرح احداث منبع آب این روستا می گذرد، اما همچنان با روی کار آمدن دولت های مختلف و نماینده های پنج گنج روز به روز بیشتر خاک میخورد.

مردمان این روستا و بسیاری از روستاهای دیگر رمشک هنوز هم  آب آشامیدنی خود را از قنات ها و رودخانه ها تامین می کنند و برای دستیابی به این آب های کثیف و غیر بهداشتی که برای کشاورزی هم استفاده میشود باید کیلومترها راه پیاده روی کنند.

رژیم جمهوری اسلامی ایران و مقامات و دولتی آن با سیاست تحمیل فقر و محرومیت، معیشت مردم بلوچ را سخت کرده اند. این در حالی است که بسیاری از سدهای بلوچستان در چند ماه اخیر پر آب شده بودند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*