معین الدین سعیدی: مسئولین حرف و عملشان را یکی کنند/ مردم را از امکاناتی محروم کردیم که خودمان از آن استفاده می‌کنیم

رسانک/ روز گذشته شنبه ۱۸ بهمن ماه ۹۹، معین الدین سعیدی عضو مجلس ایران ، با بیان اینکه ایجاد فاصله بین مردم و مسئولین موجب سلب اعتماد آنها می‌شود، گفت: ظاهرسازی ها با نهاد دین در تعارض است و با آنچه که به خاطر آن انقلاب کردیم مغایرت ماهوی دارد و این موارد باعث می شود از اصول جا بمانیم و به یک سری ظواهری تکیه کردیم که هیچ مشکلی از مردم را مرتفع نمی‌کند.

وی گفت: ما با پدیده عجیبی در ایران و خصوصا در بین مسئولین مواجه هستیم که آسیب زیادی به دنبال دارد؛ یکی از این مشکلات، بازار ریاکاری است که متاسفانه بعضا رفتارهایی را از برخی مسئولین شاهد هستیم که بسیار جای سوال دارد؛ به عنوان نمونه، توئیتر را برای استفاده مردم فیلتر کردند درحالی که قانونا هم اشکالات حقوقی بر استفاده از فیلتر شکن در ایران وجود دارد و مضاف بر اینکه فروش فیلترشکن به صنعتی تبدیل شده است؛ لذا این سوال مطرح است که وقتی مردم نباید دسترسی به توئیتر داشته باشند، پس ما که باید در مرتبه اول حافظ قانون باشیم، چطور این قانون را دور می زنیم.

سعیدی در ادامه با انتقاد از مسئولین به دلیل استفاده از شبکه های مجازی فیلتر شده، گفت: اگر استفاده از این فضاها اشکال حقوقی دارد پس ما هم نباید از آن استفاده کنیم و اگر مشکل حقوقی ندارد، پس چرا مردم نباید دسترسی داشته باشند لذا این سوال مطرح است که بر چه اساسی توئیتر را فیلتر کردند.

سعیدی با اشاره به عدم تعامل بین ارکان مختلف نظام خصوصا دولت و مجلس و تاثیر آن بر زندگی مردم، گفت: نحوه رسیدگی به کلیات بودجه شاید یکی از نمودهای این عدم تعامل است درحالی که بودجه ۱۴۰۰ تا حدودی با شاخص های عدالت خواهانه نزدیک تر بود؛ بنابراین مخالفت با کلیات آن، باعث فرصت سوزی شد و مخصوصا برای مناطق محروم مشخصا پروژه های عمرانی اشکالات جدی ایجاد خواهد کرد و من از ریاست مجلس می خواهم حتما ورودی به این حوزه داشته باشند. دولت هم توپ را در زمین مجلس انداخته است درحالی که می توانستیم با نگاه واسع، به اصلاحاتی که در کمیسیون تلفیق ایجاد شده بود رای مثبت دهیم؛ زیرا در این بودجه سعی کرده بودیم سهم مناطق محروم افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: کار نمایندگان مناطق محروم بسیار سخت تر است؛ گویا مسابقه دوی ماراتنی است که ما فرسنگ‌ها از دیگر افراد شرکت کننده در این مسابقه عقب تر هستیم و من معتقد هستم رد کلیات بودجه مخصوصا برای مناطق محروم آسیب بسیار جدی ایجاد خواهد کرد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*