صلح و سازش دو طایفه در دُزاپ و رهایی دو نفر از مجازات حکم قصاص با میانجیگری مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی

به گزارش رسانک، امروز یکشنبه ۱۹ بهمن ماه ۹۹ ، رئیس شوراهای حل اختلاف بلوچستان و سیستان از سازش بین دو طایفه در دُزاپ و رهایی دو نفر از مجازات حکم قصاص با پادرمیانی مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه مرکز بلوچستان ، شهر دُزاپ خبر داد.

حمید رضا بندانی در این باره گفت: اختلاف بین دو طایفه در دُزاپ با تلاش اعضای شورای حل اختلاف مسجد مکی دزاپ پس از چندین سال به سازش ختم شد.

وی افزود: پس از ارجاع پرونده به شورای حل اختلاف شماره ۲۱ دزاپ تلاش برای ایجاد صلح و سازش و انجام هر گونه اقدام آغاز شد.

رئیس شوراهای حل اختلاف بلوچستان و سیستان در نهایت جلسه فوق العاده سازش با حضور مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی و طرفین پرونده برگزار و پس از ارشادات لازم در زمینه نتایج مثبت گذشت در جامعه طرفین پرونده رضایت خود را اعلام کردند.

بندانی با تاکید بر اینکه بلوچستان ظرفیت های بسیار خوبی در زمینه سازش پرونده های مهم دارد از تلاش اعضای شورای حل اختلاف مسجد مکی دزاپ قدردانی کرد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*