وضعیت ترمینال مسافربری شهر نصرآباد (زابل) خیلی افتضاح است.

#ارسالی

نه شهرداری و نه هیچ ارگان دیگه اه این معضل رسیدگی نمی کنند. ما در قرن بیست و یکم در منطقه سیستان (شمال بلوچستان) اینگونه زندگی می کنیم، نه راه درست حسابی و نه خیابان های آسفالت شده و نه گاراژ مناسب.

نمایندگان شهر ما آقایان حبیب الله دهمرده و محمد سرگزی هیچ دردی برای مردم این منطقه دوا نکرده اند و با لفاظی و سخنان بیهوده دنبال مطرح کردن خودشون هستند.

ما نه نماینده داریم و نه مسئولی که دغدغه‌ ما مردم رو داشته باشه. با این حال و روز ما و ترمینال شهرمان واقعا باید به حال این آقايان مسئول که حقوق میلیونی میگیرن باید تاسف خورد. من با خودم تصمیم گرفته ام که دیگر هیچ وقت رای ندهم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*