حادثه در پیست غیراستاندارد ماشین در شهرستان سرباز

به گزارش رسانک، روز جمعه ۱۷ بهمن ماه ۹۹، حادثه تصادف در پیست ماشین سواری غیراستاندارد در دهستان سرکور از توابع شهرستان سرباز، منجر به زخمی شدن یک نفر و خسارت مالی شد.

این پیست در جایی کاملاً مخاطره‌آمیز و روی جاده ترانزیتی قرار دارد. 

در ماه‌های اخیر بسیاری از جوانان بلوچ در شهرهای مختلف بلوچستان که در بعضی از شهرها با حمایت مسئولین دولتی نیز همراه بوده اقدام به ایجاد پیست های غیراستاندارد ماشین سواری کرده اند.

این در حالی است که رژیم جمهوری اسلامی ایران هیچگونه تدابیری جهت سرگرمی جوانان در این شهرها ندارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*