ایران: کارشناسان سازمان ملل نسبت به اعدام زندانیان اقلیت بلوچ هشدار دادند

رسانک/ کارشناسان سازمان ملل متحد در یک گزارش، نسبت به اعدام های زندانیان بلوچ در ایران هشدار دادند.

در این گزارش به نقایص پرونده جاوید دهقان خلد که در تاریخ ۱۱ بهمن ماه ۹۹ در زندان مرکزی دُزاپ اعدام شد، اشاره شده است.

در زمینه اعدام های اخیر زندانیان بلوچ نیز آمده که رژیم جمهوری اسلامی ایران در ظرف ۴۲ روز دستکم ۲۱ شهروند را اعدام کرده و دستکم یکصد و بیست و چهار نفر نیز در زندان مرکزی دُزاپ در صف اعدام هستند.

گفتنی است که در داخل ایران و بطور اخص در بلوچستان بدلیل نبود سازمان های حقوق بشری مستقل، شاهد نقض فاحش حقوق بشر هستیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*