تنها پمپ گاز طبيعی شهر کهنوج تعطيل شد

به گزارش رسانک، فعاليت جايگاه گاز طبيعی CNG شهر كهنوج از تاریخ ۱۱ بهمن ماه تا به امروز ۱۳ بهمن ماه متوقف و باعث گله مندی رانندگان شده است.

مالك جایگاه مذکور بدهی و استهلاک بالای تجهيزات و گرانی قطعات مصرفی را علت این امر عنوان کرده و افزوده كه توان مالی پرداخت قبوض گاز جايگاه را نداریم. 

رئيس شرکت گاز كهنوج در تایید حرف های مالک جایگاه سوخت گفت: بدلیل بدهی، اشتراک گاز جایگاه قطع شده و تا وصول بدهی ها وصل نخواهد شد.

اما در این بین رانندگان خودرهای سبک علی الخصوص رانندگان تاکسی ها می گویند: “پمپ گاز رابطه مستقيم با معيشت ما دارد و تعطيلی آن در زندگی و اقتصاد ما تاثير گذاشته  و زندگی را مختل کرده است”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*