تصویری دیگر از تجمع کارگران بلوچ در دُزاپ

امروز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹، شماری از کارگران روزمزد دُزاپ با برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان تامین اجتماعی این شهر خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*