تجمع اعتراضی کارگران روزمزد مقابل سازمان تامین اجتماعی دُزاپ

به گزارش رسانک، امروز دوشنبه ۱۳ بهمن ۹۹ کارگران روزمزد در شهر دُزاپ در اعتراض به بیکاری، نداشتن ثبات شغلی و بیمه مقابل ساختمان تامین اجتماعی این شهر تجمع کردند.

وضعیت نابسامان اقتصادی و گرانی های افسار گسیخته در شرایط همه گیری ویروس کرونا فشار بی سابقه ای به معیشت عموم مردم، به ویژه کارگران روزمزد وارد کرده است.

دوشنبه هفته گذشته ۶ بهمن ۹۹ نیز کارگران روزمزد بلوچ در مرکز بلوچستان شهر دُزاپ در اعتراض به وضعیت معیشتی خود تجمع کرده بودند.

رژیم جمهوری اسلامی ایران با تبعیضات سیستماتیک، بلوچستان را علیرغم پتانسیل های بالقوه شغلی در بدترین وضعیت قرار داده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*