هلیل رود؛ دعوای پنهان انتقال آب

رسانک/ انتقال آب هلیل رود به کرمان، به دلیل وسعت آثار اکولوژیک، می تواند یکی از مخرب ترین پروژه های انتقال آب در بلوچستان و ایران باشد.

 هلیل رود رگ حیات جیرپت و جازموریان است و کاهش آورد آب آن می تواند به خشکیدگی یکی از بزرگترین تالاب های اقلیم بلوچستان یعنی جازموریان بینجامد.

اما جالب است که در سالیان اخیر این طرح مخرب کاملا تحت الشعاع پروژه های دیگری مثل انتقال سرشاخه های دز و کارون یا انتقال آب خزر به سمنان قرار گرفته و از چشم رسانه ها دور مانده است.

فیلم گوشه ای از اعتراضات مردم محلی به انتقال یکی از سرشاخه های هلیل رود، کندرتیل، به سد صفارود را نشان می دهد. سدی که ظاهرا هدف از ساخت آن تامین آب صنایع فولاد و مقاصد اقتصادی در جوار کرمان است که برای مردم عملا نفعی نداشته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*