خبر

بازداشت دستکم سه نفر از کارکنان ادارات فرمانداری، صمت و شرکت نفت پهره به اتهام قاچاق سوخت

به گزارش رسانک، روز دوشنبه ۱۷ آذر ماه ۹۹ دستکم سه کارمند از ادارات فرمانداری، صمت و شرکت نفت شهرستان پهره به اتهام قاچاق سوخت توسط وزارت اطلاعات این شهرستان …..ادامه خبر