تقسیم بلوچستان

مدیرکل تقسیمات کشوری: طرح تقسیم استان سیستان‌وبلوچستان غیرکارشناسی و چالش‌برانگیز است

به گزارش رسانک، بازی های سیاسی رژیم جمهوری اسلامی ایران در خصوص تقسیم بلوچستان همچنان ادامه دارد.  مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور با «غیرکارشناسی» و «چالش‌برانگیز» توصیف کردن طرح تقسیم …..ادامه خبر