سوء استفاده رژیم از دانش آموزان بلوچ

رسانک/ در دوره همه گیری ویروس کرونا که بسیاری از مدارس در ایران تعطیل شده و از طريق آنلاین تدریس می شوند، دانش آموزان در بلوچستان از زیرساخت مناسب مخابراتی رنج می برند.

دانش آموزان روستاهای دلگان از جمله روستای آذرآباد که رژيم جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته از بسیاری از آنان به نفع منافع خود بهره می برد و درصدد غلبه بر اندیشه های آنان و بردگی ذهنی شان بود اکنون با در خطر انداختن جان خود به دنبال نقطه اتصال به اینترنت می گردند تا شاید بتوانند، به درس هایشان رسیدگی کنند.

رژیم جمهوری اسلامی ایران از جمله رژیم های خودکامه ای است که جهت حفظ منافع خود دست به هر عمل خواهد زد ولو اینکه عملش منافی حقوق بشر باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*