تبدیل کردن بلوچستان به تبعیدگاه

به گزارش رسانک، رژیم جمهوری اسلامی ایران با سیاست های ناکارآمد و اشتباه خود استان بلوچستان و سیستان را به تبعیدگاه زندانیان ایرانی تبدیل کرده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی خبر از تبعید چند شکارچی متخلف به شهرستان گِه خبر داد.

وی گفت: چهار شکارچی خرس وحشی در ارومیه به ۲ سال اقامت اجباری در بلوچستان و سیستان، تحمل حبس تعزیری و انجام اقدامات فرهنگسازی محکوم شدند.

سه نفر از مجرمان این پرونده علاوه بر اقامت اجباری در شهرستان گِه به مدت ۲ سال به انجام خدمات عمومی رایگان از طریق نظافت و نگهداری مراکز حفاظت شده مورد نظر اداره کل شاکی به عنوان نهاد پذیرنده به مدت ۲ هزار ساعت محکوم شدند.

این در حالی است که خود رژیم در شهرستان گِه در تلاش برای نابود کردن زیستگاه خرس سیاه بلوچستانی (مَمّ) می‌باشد که از گونه های در حال انقراض است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*