رهایی یک محکوم به اعدام در دُزاپ

به گزارش رسانک روز پنجشنبه ۶ آذر ماه ۹۹ یک متهم به قتل که محکوم به اعدام شده بود از سوی خانواده مقتول بخشیده شد.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان بلوچستان و سیستان گفت: “با تلاش اعضای شورای حل اختلاف دزاپ یک پرونده اختلاف خانوادگی به سازش ختم شد و یک نفر از مجازت اعدام رهایی یافت.”

حمیدرضا بندانی با اشاره به جزئیات این پرونده افزود: “پس از ارجاع پرونده قتل از شعبه سه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب دزاپ تلاش اعضای شورای حل اختلاف در زمینه صلح و سازش بین طرفین پرونده آغاز شد.”

رئیس شوراهای حل اختلاف بلوچستان و سیستان گفت: “پس از برگزاری چندین نشست و رایزنی با خانواده طرفین، در نهایت تلاش‌ها نتیجه داد و متهم به قتل به زندگی بازگشت.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*