دوازده روز است که مردم محله شهدا دلگان توسط چاله های شرکت گاز محاصره شده اند.

دوازده روز قبل در خیابان شهدا شهر گلمورتی مرکز دلگان، شرکت گاز چاله حفر کرده و برخی از اهالی در محاصره چاله ها هستند؛ به هر کجا مراجعه می کنیم، پاسخ درستی به ما نمی دهند، از شما می خواهیم که صدای ما را برای مسئولان شهرستان دلگان انعکاس دهید.

دلیل عدم پاسخگویی و رفع معضل اهالی این محله، توسط مسئولان شهرستان دلگان چیست ؟!
مسئولان شهرستان دلگان آیا آنچه رو که برای دیگران می پسندند ، برای خود هم می پسندند؟!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*