به ستوه آمدن ساکنان جالک از اقدامات فراقانونی نیروهای مرزبانی

به گزارش رسانک، روز چهارشنبه ۵ آذر ماه ۹۹ در پی اقدامات فراقانونی نیروهای مرزبانی در شهرستان شستون در ایست و بازرسی های بی مورد که به آزار و اذیت مردم منجر و همچنین تیراندازی های مستقیم به سمت شهروندان بلوچ منتهی شده است، ساکنان، معتمدین و ریش سفیدان این منطقه با فرماندهان این نظامیان نشستی را برگزار کردند.

در این نشست معتمدین بلوچ از نحوه برخورد نیروهای نظامی در منطقه جالک، به شدت انتقاد کرده و خواستار اصلاح رفتار آنان و تعامل بیشتر با مردم شدند.

در ماه‌های اخیر نیروهای مرصاد و سایر ارگان های نظامی و امنیتی با برخورد خشن نسبت به ساکنان مناطق مرزی باعث آزار و اذيت مردم شده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*