بلوچستان، همچنان تشنه

رسانک/ بسياری از مناطق مختلف بلوچستان بدلیل نبود شبکه آبرسانی مجبور به مصرف آب های آلوده هستند.

پس از افشاگری عضو مجلس ایران، معین الدین سعیدی در خصوص فجایع رخ داده بدلیل نبود آب در بلوچستان، مقامات رژیم جمهوری اسلامی ایران جهت ساکت کردن اذهان عمومی از اختصاص بودجه های جداگانه برای آبرسانی این مناطق خبر دادند.

این در حالی است که اکنون پس از گذشت چندین ماه منابع محلی می گویند هیچ بخشنامه و بودجه ای در ادارات مربوطه استان بلوچستان و سیستان به آنها ابلاغ نشده است.

مردم از آب هوٹگ که گودالی مصنوعی یا ساخت دست بشر که در آن آب باران جمع میشود، جهت آشامیدن و شستشو استفاده می کنند.

لازم به ذکر است که اکثر سدهای بلوچستان نیز پر آب هستند ولی مردم از نبود امکانات آبرسانی و لوله کشی در پایین دست آنها، رنج می برند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*