توفان توییتری ذر اعتراض به طرح تقسیم بلوچستان

به گزارش رسانک، فعالان بلوچ روز پنجشنبه ۶ آذر ماه ۹۹ توفان توییتری در اعتراض به طرح تقسیم بلوچستان تدارک دیده اند.

این توفان که قرار است به جهت رسانه ای کردن خواست اکثریت مردم بلوچستان و اعتراض به طرح تقسیم بلوچستان برگزار شود در ساعت هشت شب به وقت مرکز بلوچستان، شهر دزاپ در توییتر انجام خواهد شد.

طرح تقسیم بلوچستان توسط چند تن از نمایندگان تندرو و افراطی نصرآبادی (زابلی) به مجلس برده شده است.

اکثریت قاطع مردم بلوچستان از این طرح ناراضی هستند و معتقدند که بجای تقسیم استان بلوچستان و سیستان نگاه تبعیض آمیز رژیم جمهوری اسلامی ایران و مقامات دولتی بایستی عوض شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*