چپاول اموال کودک دست فروش توسط کارمندان شهرداری

رسانک/ کارمندان شهرداری شهر واش در اقدامی کاملاً غیرانسانی و قلدرانه اموال کودک دستفروش را به تاراج بردند.

بدلیل سیاست های اشتباه رژیم جمهوری اسلامی ایران در بلوچستان و نبود اشتغال و نتیجتاً کیفیت مناسب معیشت بسیاری از کودکان از سنین پایین مجبور به انجام کارهای طاقت فرسا می شوند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*