به عنوان یک بلوچ چرا مخالف طرح تقسیم بلوچستان هستم؟

به دلایل ذیل:
۱_ با تقسیم بلوچستان، اتحاد ملت بلوچ درهم شکسته خواهد شد

۲_ با تقسیم بلوچستان هزاران غیربومی به بهانه‌ی استخدام در ادارات و ارگان های نظامی با خانواده هایشان وارد بلوچستان خواهند شد و این تغییر بافت جمعیتی را سبب خواهد شد.

۳_ باز هم بودجه ها دزدیده خواهد شد و سرملت بلوچ بی‌کلاه خواهد ماند.

۴_ بازهم تحصیل کردگان بلوچ استخدام نخواهند شد.

۴_ علما تحت فشار بیشتری قرار خواهند گرفت و مانع ارتباط علما باهم خواهند شد.

۴_ تعداد نظامیان افزایش پیدا کرده و در آینده جابجایی همین چند گالن گازوییل هم مشکل خواهد شد.

… و به صدها دلیل دیگر مخالف این طرح هستم.

در این شکی ندارم که تقسیم بلوچستان به نفع ما ملت بلوچ اجرا نمیشود و هیچ سودی برای ما نخواهد داشت اگر سودی در تقسیم باشد به نفع رژیم و ولایتمداران مزدور خواهد بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*