طرح تقسیم استان بلوچستان و سیستان رسما وارد صحن مجلس شد

به گزارش رسانک، سیدمحسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که طرح تفکیک استان بلوچستان و سیستان به چهار قسمت اعلام وصول شد.

اعلام وصول این طرح در صحن علنی مجلس ایران نیز اعلام گردید.

از زمان روی کار‌ آمدن حسن روحانی بحث تقسیم استان بلوچستان و سیستان بارها توسط استانداران غیربومی و برخی نماینده های افراطی و تندرو اعلام شده است اما هر بار با اعتراضات مردم بلوچ اعلام شده که چنین طرحی وجود ندارد.

این برای اولین بار است که طرح تقسیم علیرغم تکذیب های مکرر رسما وارد صحن علنی مجلس شده و از زبان هیئت رئیسه مجلس مطرح میشود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*