اینجا قلب شهر پهره و یکی از تقاطع های شلوغ و پر رفت و آمد شهر یعنی تقاطع خمینی و ابوذر است.

#ارسالی 

در اینجا هم قنادی هست! هم ساندویچی هست! و هم نانوایی !!!!. بارها این بهداشت را به بهانه های مختلف مخصوصا از وقتی که کرونا شروع شده، اومدن برای پلمپ کردن. هیچ حمایتی نمی کنند ولی برای نان بُری سریع اقدام می کنند. ما هم نشون دادیم این جدول بهشون میگم این وضع شهر! و جدولهاش! میتونید یه لحظه تو این پیاده رو ها وایستین! میگن: نه. میگن وظیفه ما رسیدگی و نظارت بر محیط شهر نیست !!.

امیدوارم شهروندان پهره ای نسبت به این وضعیت شهر واکنش نشان بدهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*