داستان تکراری قطع آنتن تلفن همراه ۲۵ هزار نفر در بَم پشت

به گزارش رسانک، مردم بخش «بَم پشت» از توابع شهرستان شستون با جمعیتی بالغ بر بیست و پنج هزار نفر سال‌هاست از قطعی‌های چندین روزه آنتن‌دهی تلفن همراه رنج می‌برند و این اتفاق همچنان ادامه دارد انگار در برابر مخلان و خرابکاران این قطعی ها راه حلی وجود ندارد، طبق گفته مردم محلی در چهار هفته گذشته هر هفته دو روز قطعی آنتن دهی دارند.

به گفته اهالی محلی در روز های قطعی آنتن دهی «شهر سیرکان» مبدل به «شهر ارواح» می‌شود تمام مغازه‌های وابسته به کارتخوان سریع تعطیل می‌کنند.

در عصر ارتباطات مردم ستمدیده بخش بم پشت هفته ای دو مرتبه و چند روزه قطعی آنتن دهی دارند و برای یک انتقال پول ساده و یک تماس کوتاه تلفنی باید ۱۰۰ کیلومتر تا مرکز شهرستان شستون آن هم در این جاده های نامناسب طی کنند.

سرقت کابل فیبر نوری که از تبعات بیکاری و فقر تحمیل شده رژیم هست باعث شده تا برخی اقدام به قطع کابل جهت فروش کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*