تداوم فشار بر قشر مظلوم سوختبران بلوچ

به گزارش رسانک، رژیم جمهوری اسلامی ایران همچنان به فشار بر قشر سوختبر در بلوچستان که ناچار به این شغل روی آورده اند، ادامه می‌دهد.

مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده‌های نفتی گفت: فعالیت‌ها در زمینه مقابله و پیشگیری سوختبری شدت گرفته و با قوانین جدید جریمه‌های سنگین و زندان در انتظار سوختبران بلوچ است.

افشاریان همچنین به طرح کدینگ در استان بلوچستان و سیستان اشاره کرده و آن را نیز یکی از راه‌های پیشگیری بر حجم قاچاق ۷ ماه ابتدایی سال می‌داند. با این حال هنوز حجم قاچاق سوخت فراتر از کشفیات است و مهمترین عامل آن هم اختلاف قیمت‌ها در داخل و خارج از کشور است.

مسئولان فاشیست رژیم جمهوری اسلامی ایران در حالی سوختبری را “قاچاق” معرفی می کنند که هیچ اقدام عملی در خصوص از بین بردن بیکاری انجام نمی دهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*