با خون ریزی و کشتار مردم بی دفاع حقانیت سیاسی بدست نخواهد آمد!

به مناسبت سالگرد کشتار مردم در آبان ۹۸

نه می بخشیم و نه فراموش میکنیم!
اعتراضات آبان ۹۸ نقطه اوج اعتراضات اجتماعی به دلیل تنگدستی بخش‌هایی از جامعه بود که جانشان به لب رسیده بود؛ فساد گسترده در دستگاه حکومت، بی برنامه‌ گی، سودجویی، رانت خواری و تقسیم ناعادلانه ثروت اجتماعی از انگیزه‌های این حرکت سراسری بود .

این رویداد از آن جهت با اهمیت است که رهبر نظام یعنی شخص خامنه‌ای فرمان قتل عام مردم در خیابانها را به سپاه پاسداران و نیروهای وابسته و زیر مجموعه آن یعنی بسیج و نیروهای ویژه و تک تیراندازها صادر کرد تا به گمان خود “غائله و فتنه” مردم علیه حکومت را برای همیشه خاموش کند. جهل خامنه‌ای و سرداران قاتل سپاه پاسداران تا به این حد است که در مقابل میلیونها انسان بی سلاح که صاحبان اصلی کشور هستند دست به سرکوب مسلحانه زده است. این اقدام جنگی علیه مردم بی گناه به کشته شدن بیش از ۱۵۰۰ نفر و ۷ هزار زندانی انجامید.

این فاجعه‌ای عظیم و هزینه‌ای بس گزاف بوده است که رژیم برای بقای حکومت ننگین و فاسد خود بر مردم و کشور تحمیل کرده است. آنچه مردمان ایران از تمام تجربه‌های بیش از چهار دهه حاکمیت توتالیتر و مذهبی به سرکردگی روحانیون فاسد و ارگان‌های نظامی سرکوب با تمام وجود خود لمس کرده اند این است که رژیم برای بقای خود از هیچ جنایتی فروگذاری نمی کند. به این ترتیب و به معنای واقعی، کل جامعه و کشور ایران در مقابل بزرگترین دشمن خود یعنی حکومت مذهبی روحانیت قرار گرفته است که بر اساس سیاست‌های آن، مردمان کشور یا باید تسلیم حکومت شوند و یا آنرا به هر شکلی از قدرت بزیر بکشند.

جنایات آبان ماه توسط حکومت به دلیل مجموعه اعمال غیر انسانی، ناعادلانه، تبعیض آمیز وفساد گسترده چهل سال گذشته اجتناب ناپذیر و قابل تکراراست زیرا حکومت هیچگاه پاسخ دیگری برای حل بحرانها و معضلاتی که برای مردمان کشور پدید آورده است نداشته و ندارد، اما جامعه نیز بطور طبیعی قادر به تحمل شرایط رنج آور و غیر قابل تحمل کنونی نیست و امکان واکنش های عصیانگرانه همواره از سوی بخش های آسیب دیده اجتماع دور از انتظار نیست.

بر اساس تمام تجربه‌های مبارزاتی مردمان در کشورهای زیر سلطه مستبدان و دیکتاتورها، تنها امکان عملی علیه وضعیت موجود، اتحاد گسترده تمامی بخش‌های جامعه و همه جنبش‌های مردمی به شمول کارگران و زحمتکشان، ملیت‌ها، زنان و روشنفکران علیه نظام موجود است. شکل‌گیری اتحاد سراسری رعب و وحشت را از میان مردمان می زداید و آنرا هر چه بیشتر به جبهه حکومت که هم اکنون نیز درهراس از خیزش مردم بسر می برد، منتقل کرده و زمینه سقوط و سرنگونی قطعی جمهوری اسلامی را فراهم می‌کند.

جمهوری اسلامی هیچگاه حکومتی پاسخگو به مطالبات مردم کشور نبوده و در مقابله و رویارویی با مردم معترض همواره از سلاحهای گرم و سرد، زندان و شکنجه استفاده می‌کند. در این وضعیت دفاع مشروع به حق مردمان ایران در مقابله با جمهوری اسلامی تا بن دندان مسلح، حقی مسلم و غیر قابل تردید است. مردمان ایران با تنوع ملیتی و قومی گسترده تا کنون در اشکال متفاوت سعی کرده‌اند از روش‌های صلح آمیز و مدنی اعتراضات خود را نشان دهند، اما استمرار روند سرکوب و تلاش نظام جمهوری اسلامی بر نادیده گرفتن آرای مردم و پافشاری بر ماندگاری بر قدرت به هر قیمتی، هزینه های بسیاری برای ایران و ایرانی دارد.

ما ضمن پشتیبانی از مبارزات مردم کشور در آبان ۹۸ و محکوم کردن جنایات جمهوری اسلامی و برای جلوگیری از تکرار کشتار آبان گذشته، تمامی مردمان کشور، جنبشهای اجتماعی زنان علیه تبعیض، کارگران، دانشجویان، پرستاران، معلمین و.. را به اتحاد سراسری فرا می خوانیم و تاکید می کنیم بکارگیری شیوه های مختلف مبارزاتی، مدنی و مسالمت آمیز اجتناب ناپذیر است و پیروزی برنظام فاسد و انسان کش جمهوری اسلامی حتمی است و تشکیل یک نظام جمهوری، لائیک و فدرال حق مسلم مردم ایران است.

كنگره مليتهاي ايران فدرال
شورای دموکراسی خواهان ایران
همبستگي براي آزادی و برابري در ایران

یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹ – ۱۵ نوامبر ۲۰٢٠

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*