آزادی سه نفر از مجازات حتمی حکم غیر انسانی قصاص در شهرستان گِه

به گزارش رسانک، سه شهروند بلوچ در شهرستان گِه، با همت شورای حل اختلاف این شهرستان از حکم غیرانسانی قصاص تبرئه شدند.

رئیس شوراهای حل اختلاف بلوچستان و سیستان گفت: با تلاش اعضای شوای حل اختلاف گِه و استفاده از ظرفیت خوب اعضای شورای حل اختلاف شهرستان پنوچ، سه نفر از مجازات حتمی قصاص رهایی یافتند.

حمید رضا بندانی اظهار کرد: در اولین پرونده سازش یافته توسط اعضای شورای حل اختلاف پنوچ در شهرستان گِه، خانمی در سال ۱۳۹۱ توسط یک نفر به قتل رسیده بود که پس از طی مراحل قانونی تحقیقات و صدور رای به قصاص نفس و تایید دیوان عالی کشور با تلاش اعضای شورای حل اختلاف و وساطت بزرگان و ریش سفیدان بلوچ، اولیای دم از مجازات قصاص گذشت و صورت جلسه سازش امضا کردند.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان بلوچستان و سیستان ادامه داد: دومین پرونده مربوط به قتل دو نفر بود که با تلاش اعضای شورای حل اختلاف و برگزاری جلسات متعدد در این زمینه در نهایت اولیای دم رضایت بی قید و شرط خود را اعلام کرده و متهم با قید وثیقه آزاد شد.

وی گفت: در سومین پرونده سازش یافته نیز یک نفر به قتل رسیده بود که این پرونده پس از طی مراحل قانونی منجر به صدور رای می شود و برای اخذ رضایت به شورای حل اختلاف ارجاع که در نهایت اولیای دم از مجازات حتمی قصاص گذشت کردند.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان بلوچستان و سیستان ضمن قدردانی از تلاش اعضای شورای حل اختلاف گِه و پنوچ در این زمینه گفت: تداوم این گونه اختلافات می تواند منجر به انتقام جویی‌های شخصی متعدد شود و بار ناامنی فراوانی برای جامعه به دنبال داشته باشد که با تلاش اعضای شورای حل اختلاف این اختلافات دیرینه به سازش ختم شد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*