مدارس خشتی و گلی با کمترین امکانات در بلوچستان

رسانک/ مدارس استان بلوچستان و سیستان با کمترین امکانات در دوره ای که ویروس کرونا یکه تازی می کند؛ برای دانش آموزان، همچنان بصورت حضوری دایر میباشند.

یکی از این مدارس، مدرسه سرکلولی بخش بم پشت شهرستان شستون است که در سال ۱۳۶۳ افتتاح شده و حدود ۱۱۰ دانش آموز دارد.

این مدرسه در حال حاضر از کمترین امکانات بهداشتی برخودار است. در این منطقه اینترنت ضعیف است و دانش آموزان مجبور هستند به صورت حضوری در کلاس درس شرکت کنند. مدرسه خوابگاه ندارد، معلمان و دانش آموزان که از سایر روستاها به مدرسه می آیند، مجبور هستند که در کلاس درس بخوابند همچنین مدرسه مستخدم ندارد و بصورت گروهی تمیز می شود.

اینگونه مدارس در حالی در بلوچستان به وفور دیده می شوند که مقامات رژیم جمهوری اسلامی ایران و وزرای علوم، تحقیقات و فناوری در دوره‌های مختلف قول برچیده شدن مدارس خشتی_گلی و کپری را داده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*