بیکار شدن صیادان بلوچ زیر سایه مافیای حکومتی

رسانک/ در سال‌های اخیر صید کشتی های ترال در دریای بلوچستان باعث بیکاری بسیاری از صیادان بلوچ شده است.

کشتی های چینی با صید ترال از تنگه هرمز گرفته تا آب های آزاد را جارو کرده و با خود برده اند تا جایی که اکنون صیادان بلوچ برای صید، هیچ ندارد. مسئولان غیربومی شیلات و ارگان نظامی سپاه مسئولیت این فراقانونی ها را بایستی برعهده بگیرند اما نه تنها این کار نمی کنند بلکه در جواب به صیادی که میگوید: “دیگر حتی” چَمپَل” (دمپایی) هم نداریم تا بپوشیم”؛ شانه خالی کرده و از زیر بار مسئولیت فرار می کنند.

این در حالی است که رژیم ایران با بازی های “روی کاغذی” و قانون های منع صید ترال در دریای بلوچستان، صیادان بلوچ را به سخره گرفته است.

اکثر مردم ساکن در سواحل دریای بلوچستان از طریق دریا ارتزاق می کنند. اکنون که دریا بواسطه “مافیای حکومتی” خالی از صید شده مجبورند به مناطق دوردست رفته و آنجا صید انجام دهند که با خطرات بزرگی همچون دزدان دریایی روبرو هستند.
@rasanknews

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*