آزادی روحانی بلوچ از زندان مرکزی دزاپ

به گزارش رسانک، روز چهارشنبه ۱۴ آبان ماه ۹۹ یک روحانی اهل تسنن به نام مولوی “نورالدین کاشانی” فرزند خداداد اهل دزاپ که از سال ۹۲ در زندان بازداشت بود، آزاد شد.

یک فعال مدنی بلوچ در این باره گفت: “مولوی نورالدین مدرس قرآن در روستای شندک از توابع شهرستان نصرآباد بود”.

مولوی کاشانی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و حمله به ماموران امنیتی بازداشت شده بود و چندین بار حکم اعدام و زندان او صادر و نقض شده بود.

وی این اتهامات را رد کرده بود.

مولوی کاشانی در زمان بازداشت خود اظهار داشته بود که برای اخذ اعترافات اجباری او را تحت شکنجه های شدید قرار دادند.

لازم به ذکر است که در تاریخ ۲۵ اسفند سال ۹۶ دادگاه انقلاب دزاپ با ریاست قاضی خسروی و مستشاری محمد مرزیه دادستان پیشین این شهر برای آزادی مولوی کاشانی وثیقه ۵ میلیارد برای اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» و ۵۰ میلیون تومان دیگر به اتهام «قتل» صادر کرده بودند.

مولوی نورالدین کاشانی در تاریخ ۱۶ مرداد ماه ۹۲ پس از ادای نماز صبح و در مسیر بازگشت به منزل توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*