اطلاعیه کنگره ملیتهای ایران فدرال شورای دموکراسی خواهان ایران همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

آدم ربایی جمهوری اسلامی را محکوم می کنیم

بیش از ۴۰ سال است که جمهوری اسلامی مخالفین سیاسی خود را به روش‌های گوناگون چه در داخل و چه در خارج کشور ترور می کند.

اخیرن هم تلاش می کند با کمک کشورهای منطقه و پلیس اینترپل مخالفین سیاسی خود را به دام افکند.
جمهوری اسلامی نظام منتخب مردم نیست و از هیچ گونه مشروعیت سیاسی بین مردم ایران برخوردار نیست، مردم ایران آنرا برسمیت نمی شناسند.

ما در روزهای گذشته شاهد آن بوده ايم كه يكی از فعالين سياسی عرب اهوازی كه بصورت ترانزيت در فرودگاه صبيحه قصد سفر داشت با هماهنگی كامل نيروهای امنيتی تركيه و طبق اظهارات بعضی از سران امنيتی حكومت اَيران همچون ذوالنور به تهران منتقل شده است.

حبيب كرم الله چعب معروف به حبيب اسيود يكی از فعالين سياسی عرب و عضو حركة النضال دارای تابعيت كشور سوئد و مقيم در آن كشور كه عازم اردن بود، بازداشت و به ایران برده شد. قابل ذكر است كه نامبرده توسط دادگاه انقلاب به جرم تجزيه طلبی و دست داشتن در بعضی عمليات های خرابكارانه به صورت غيابی به اعدام محكوم شده بود و با شكايت رژيم در ليست اینترپل (پلیس بین الملل) بوده و چندين مرتبه توسط پليس بعضی كشورها دستگير شده بود كه در اخرين بار در ورشو بازداشت و بعد از ٢ ماه با اثبات بی گناهی از دست پليس لهستان آزاده شده بود.

باتوجه به صدور حكم غيابی اعدام از سوی دولت جمهوری اسلامی، امكان اعدام اين فعال سياسی از سوی نظام مستبد حاکم در ایران بسيار بالا است.

ما بعنوان نيروهای دمكرات و آزادی خواه كه باورمند به اصول دمكراسی و حقوق بشر كه يكی از اركان اصلی آن حق ازادی بيان است، فارغ از نوع تفکر و اندیشه نامبرده، این عمل را گروگان گیری تلقی کرده و حفظ جان و روان شخص به گروگان گرفته شده را وظيفه دولت تركيه و ايران ميدانيم و خواهان آزادی هرچه سريعتر نامبرده و بازگشت سريع ايشان به آغوش خانواده اش ميباشيم.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دموکراسی خواهان
همبستگی برای آزادی و برابری در ایران

سه شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۹ – نوامبر ۲۰۲۰

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*