هرگونه عمل تروریستی و آدم ربایی محکوم است!

جمهوری اسلامی ایران نظامی است تروریستی و تروریست پرور که نه تنها نیروهای مخالف سیاسی خود را در داخل کشور می رباید و از میان بر میدارد، بلکه در خارج از مرزهای کشور عملیات مرگبار تروریستی انجام میدهد و به کمک عوامل خود اقدام به ربودن افراد و انتقال آنها به ایران مینماید تا در میان مخالفان سیاسی نظام هراس افکنی نماید و بتواند چند صباحی عمر سراسر ظالمانه و مخرب خود را برای کشتار و خرابی و نهادینه نمودن فقر به درازا بکشاند.

جمهوری اسلامی با ربودن حبیب الله چعب رهبر «‌ جنبش مبارزه عربی آزادی بخش الاحواز »‌‌ نضال از کشوری دیگر و احتمال انتقال تاکنونی آن به ایران که مغایر با تمام قوانین بین المللی است، نشان داد که نظام ذاتاً نظامی تروریستی است و از اقدام هیچ گونه عمل تروریستی چه در داخل کشور و چه در سطح بین المللی روی گردان نیست.

برای جلوگیری و پایان دادن اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی، لازم است جامعه جهانی قویاً آنرا محکوم نماید و عاملان آنرا مجبور به پاسخگویی کند.

اعتراض و پیگیری و انجام هر اقدامی از سوی دولت سوئد که آقای حبیب الله چعب تابعیت آنرا دارند میتواند هم برای ایشان بسیار سرنوشت ساز باشد و هم شاید عامل بازدارنده ای برای اقدامات تروریستی احتمالی نظام باشد.

حزب مردم بلوچستان هرگونه اقدامات تروریستی و آدم ربایی جمهوری اسلامی را که از عوامل ناآرامی در سطح جهانی شده اند و منطقه را به تباهی کشانده است، قویاً‌ محکوم میکند و امنیت جهانی و امکان همزیستی مسالمت آمیز را در رسیدن ملت ها به حاکمیت و آزادى در ایران، بدون حضور نظام جمهوری اسلامی میداند.

حزب مردم بلوچستان
دوم نوامبر ۲۰۲۰

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*