انتصاب دوباره نیروی بومی شبکه بهداشت پس از واکنش منفی فعالان بلوچ به تصمیم مدیریت این شبکه

به گزارش رسانک، پس از واکنش های منفی گسترده از سوی فعالین اجتماعی و رسانه های مستقل اقلیم بلوچستان، نیروی بومی که چند روز قبل از شبکه بهداشت و درمان چهبار اخراج شده بود به یک منصب دیگر در همان بخش قبلی منصوب شد.

رشید حسن زهی کارشناس سابق امور رفاهی شبکه بهداشت و درمان چهبار پس از آنکه در راستای انجام وظایف خود و امانتداری در شغل خود مورد غضب برخی افراد غیربومی و با استفاده از پارتی از شغل خود عزل شده بود اکنون به عنوان مسئول امور رفاهی شبکه بهداشت و درمان چهبار به کار خود بازگشت.

گفتنی است که در پی اخراج حسن زهی بسیاری از مردم و فعالان اجتماعی بلوچستان بدان واکنش نشان داده و این اقدام مدیر غیربومی چهبار را اقدامی فراقانونی برشمردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*