بلوچستان سرزمینی سرشار از مهربانی با مردمانی با فرهنگ غنی

رسانک/ فضای مجازی پر است از صحنه های واژگونی کامیون های باری که راننده آن مایوس و ناامید کنار جاده نشسته و با حیرت، نظاره گر غارت اموالش در روز روشن توسط مستمندان و فقرایی است که خودشان را به محل حادثه رسانده اند تا با چند قوطی کنسرو و مقداری میوه و سبزی بر فقر خود غلبه کنند.

اما اینجا بلوچستان است، سرزمینی که در “میار جلّی” شهره عام و خاص بوده، و جایی که بیشتر از هر چیزی جان و مال غریبه در امان است.

سرزمینی که با تمام نامهربانی ها و فقر سیستماتیک و تحمیل شده رژیم های حاکم در ایران، ملتی دارد رئوف و مهربان که مهمان نواز بودن خودش را نه تنها در داخل خانه بلکه در کوچه، خیابان و جاده ها هم ثابت کرده است و هیچگاه فقر و نداری باعث نشده تا اصول اخلاقی بجا مانده از نیاکان خود را پایمال کند.

در این ویدئو، صحنه های زیبایی را که بار دیگر توسط ملت بلوچ خلق شده، مشاهده می کنید که کمک مردم بلوچ در دهستان گابریک از توابع شهرستان جاشک به یک کامیون واژگون شده که حامل بار تره بار بوده، را نشان میدهد که از راهی دور می آید و در این منطقه غریب است.

مردمی با ظاهری نادار اما دلی غنی مشغول کمک کردن مهمانی غریب هستند تا با کوله باری از مهربانی راهی سرزمین خود شود.

این نوع نمایش مهربانی را در گوشه گوشه بلوچستان میشود مشاهده کرد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*