پیدا شدن دو جسد در منطقه زیربند

به گزارش رسانک روز ۲۲ شهریور ماه ۹۹ در منطقه زیر بند دو جنازه مجهول الهویه توسط مردم محلی پیدا شده و تحویل مقامات محلی داده شدند.

از علل مرگ و هویت اجساد تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دست نیست و در صورت دریافت اطلاعات بیشتر در یک گزارش تکمیل به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید.

سابقه این نوع اتفاقات در بلوچستان نشان داده است که حکومت و مسئولین انتظامی و قضایی آن در قبال چنین اتفاقاتی هیچ گونه عکس العملی نشان نمیدهند و پیگیری های مردمی هم به نتیجه نمیرسد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*