ماه بی خبری از یک شهروند اهل گِه

حمیدالله اربابی معروف به عبیدالله، متاهل و پدر چهار فرزند، اول فروردین ماه ۱۳۹۸ توسط ماموران اطلاعات چهبار از منزل خود در روستای نکهچ شهرستان گه دستگیر شد و کماکان از وضعیت وی هیچ خبری در دست نیست.

مامورینی که به منزل ایشان مراجعه کرده بودند خود را از اطلاعات چهبار معرفی میکنند، اما روز بعد و پس از مراجعه خانواده ایشان به اداره اطلاعات چهبار، این اداره از دستگیری ایشان اظهار بی اطلاعی میکند.

خانواده حمیدالله اربابی تحت فشار بوده اند تا درمورد دستگیری ایشان اطلاع رسانی نکرده و اعلام کنند که ایشان به خارج از کشور سفر کرده اند.

خانواده ایشان دلیل انکار دستگیری از سوی اداره اطلاعات چهبار را، احتمال افتادن اتفاقی ناگوار برای حمیدالله اربابی بیان میکنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*