تداوم بازداشت و بیخبری از وضعیت سه نوجوان بلوچ ساکن شهرستان پهره

به گزارش رسانک به نقل از کمپین فعالین بلوچ، “حفیظ الرحمن بزرگزاده” فرزند محمد یونس، “علی بزرگزاده” فرزند عبدالرشید و “محمد آسکانی” فرزند یعقوب اهل شهرستان ایرانشهر که در ۱ مرداد ماه سال جاری توسط ماموران اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده اند، علیرغم گذشت ۲۰ روز از وضعیت و محل نگهداری آنها اطلاعی در دسترس نیست.

به نقل از نزدیکان سه نوجوان بازداشت شده در گفتگو با گزارشگر کمپین ضمن اعلام خبر بازداشت و بلاتکلیفی آنها گفت: پس از بازداشت این سه نوجوان بلوچ در ۱ مرداد ماه ۹۹، تاکنون از وضعیت و محل نگهداری آنها اطلاعی در دسترس نیست و تنها خبری که به دست خانواده ی آنها رسیده از اطلاعات سپاه شهرستان ایرانشهر به زاهدان منتقل شده اند.“

ماموران اطلاعات سپاه حفیظ الرحمن را از محل کارش در فلکه ایران پیما که شاگرد مغازه بود بازداشت کرده، علی و محمد را نیز از منزل خود بازداشت کرده اند؛ سن آنها ۱۷ تا ۱۸ سال است.

منابع محلی علت بازداشت این افراد را فعالیت مجازی برای تجمع در شهر ایرانشهر در پی شکل گیری تجمعات اخیر بهبهان و تهران عنوان کرده اند.

در بیشتر بازداشت های اخیر پس از پیگیری خانواده ها، اتهام افراد «همکاری با معاندان نظام» از جمله اتهامات عنوان شده هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*