کار زیبا و انسان دوستانه پیشکسوتان فوتبال در چهبار

رسانک/ پیشکسوتان فوتبال شهرستان چهبار در کاری انسان دوستانه و زیبا از عارف زهیر، شهروند مبتلا به بیماری سندروم داون حمایت کردند.

عارف زهیر از شهروندان عاشق فوتبال و موسیقی بلوچی میباشد که به بیماری سندروم داون مبتلا است.

سندروم داون یک مشکل ژنتیکی است که در سه نوع بروز می‌کند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*