تقسیم بلوچستان

دکتر سرگزی نماینده رژیم در نصرآباد: اجازه نمی‌دهم كسی به‌فكر حذف نام بلوچستان باشد

رسانک/ نماینده رژیم در شهرستان نصرآباد (زابل) در خصوص تقسیم استان بلوچستان و سیستان گفت: بحث تقسیم بلوچستان و سیستان بحثی فنی است و باید کارشناسان در موضوعات مختلف اجتماعی، …..ادامه خبر