پاکسازی ساحل کُنَرَک به ابتکار شهرداری این شهر

به گزارش رسانک، امروز پنجشنبه ۱۶ بهمن ماه ۹۹ در اقدامی زیبا تعدادی از شهروندان کنرکی زباله های ساحل کنرک را جمع‌آوری کردند. 

درویش بلوچ نیا؛ شهردار کنرک هدف از برگزاری این همایش را القای فرهنگ حفاظت از محیط زیست و مشارکت شهروندان در پاکسازی سواحل بندر کنرک عنوان کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه حفاظت از محیط زیست دریایی و سواحل از اهمیت بسزایی برخوردار است، این گونه همایش ها، ایجاد محیطی پاک و فرهنگ سازی حفاظت از محیط زیست در بین اقشار ساحل نشین را به همراه خواهد داشت.

تداوم اینگونه حرکات و اقدامات می تواند نقش بسزایی در حفاظت از محیط زیست سواحل بلوچستان داشته باشد. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*