نیازمندی چهبار به ۱۵۰۰ تخت بیمارستانی تا رسیدن به شاخص کشوری

به گزارش رسانک، ساکنان سهرستان چهبار و حومه از نبود بیمارستان و خدمات کافی بهداشتی با مشکل مواجه هستند.

عضو مجلس ایران، معین الدین سعیدی گفت: چهبار با توجه به کمبود امکانات بهداشتی و درمانی و خدمات‌دهی بیمارستان امام علی به بیش از ۷۰۰ هزار نفر، تا رسیدن به شاخص استاندارد کشوری در حوزه سلامت نیازمند یکهزار و۵۰۰ تخت بیمارستانی جدید است.

معین‌الدین سعیدی در بازدید نایب رئیس مجلس از بیمارستان چهبار اظهار داشت: این شهرستان از نظر شاخص‌های سلامت، در رتبه‌های پایین و از نظر پزشک و کادر بهداشتی و درمانی کمبود دارد.

وی بیان کرد: کمبود‌های بهداشتی و درمانی در بلوچستان خیلی زیاد است و باید برای رسیدن به حداقل‌ها در حوزه بهداشت و درمان تلاش شود تا مردم از خدمات مناسبی در این حوزه بهره‌مند شوند.

این در حالی است که کلنگ زنی بیمارستان های بزرگی در چهبار و دشتیاری انجام شده ولی در عمل هیچ اقدام مناسبی صورت نگرفته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*