فراخوان اعتصابات سراسری در بلوچستان

رسانک/ مغازه ها را فردا چهارشنبه ۶ اسفند باز نمی کنیم. 

در حمایت از سوختبران و مردم بی دفاع شستون دست به اعتصابات سراسری خواهیم زد. 

این اعتراض به کشتار سوختبران و سیاست های رژيم جمهوری اسلامی ایران در بلوچستان خواهد بود. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*