زخمی شدن دستکم سه نفر در درگیری ماموران مواد مخدر با باربران در محور بزمان_پهره

به گزارش رسانک، امروز دوشنبه ۱۳ بهمن ماه ۹۹، بدنبال درگیری نیروهای مواد مخدر و باربران در منطقه “هشتصد متری” یک رهگذر بلوچ و دو نفر از نیروهای نظامی زخمی شدند.

این درگیری در منطقه “هشتصد متری” ، حدودا سی کیلومتری ریگان ، حوالی ظهر رخ داد.

یک منبع آگاه در این باره به رسانک گفت: “پس از تعقیب و گریز ماموران و باربرها، نیروهای نظامی مورد هدف تیراندازی قرار گرفته و دو نفر از این نیروها زخمی شده اند.” 

وی ادامه داد: “پس از پایان تبادل آتش میان باربرها و نیروهای نظامی؛ باربرها محموله خود را گذاشته و از منطقه دور شده اند.” 

این منبع افزود:” پس از دور شدن باربران از منطقه، ماموران مواد مخدر به سمت یک رهگذر آتش گشوده و منجر به زخمی شدن وی شده اند.”

گفتنی است که اخیراً نیروهای نظامی به سمت باربرها نه با هدف متوقف کردن، بلکه با هدف کشتن تیراندازی مستقیم می کنند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*