حمایت از بلوچ ها را به خیابان ها ببریم

رسانک/ در اعتراضات مردم بلوچستان، حمایت های بیشماری از مردم در شهرهای ایران شده است.

مردم در بلوچستان پس از قطع اینترنت هم همچنان به مبارزه ادامه می دهند.

مبارزان بلوچستان خواستار اعتراض شما مردم در خیابان ها هستند.

بهترین زمان ممکن امشب و فردا جمعه است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*