جو شدید امنیتی در مرکز بلوچستان

رسانک/» شب گذشته ۸ اسفند ماه ۹۹ یگان های ضد شورش نیروی انتظامی، موتورهای نظامی، نیروهای سپاه پاسداران، و خودروهای وابسته به ارگان های امنیتی در سرتاسر شهر دُزاپ (زاهدان) ، تقاطع ها و اماکن مرکزی و حاشیه شهر را گرفته اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*